فارسی

www.payapress.ir

پایا پرسپایا پرسپایا پرس
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

About پایا پرس

تولید کننده ابزار های هیدرولیک و صنعتی- خدمات مهندسی

Brand: پایا پرس
Company name: پایا پرس
Company NO.: 12724

Facilities and Equipment

Tiltle
Type / Model
Number
فرز CNC سه دستگاه
تراش CNC سه دستگاه
فرز Manual دو دستگاه
تراش Manual سه دستگاه
سنگ محور یک دستگاه
اسپارک یک دستگاه

Awards and standards

^
پایا پرس
Supporter of Iran Industry Directory (Besi.co)