فارسی

www.payapress.ir

پایا پرسپایا پرسپایا پرس
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

پایا پرس

به وب سایت شرکت صنعتی پایاپرس خوش آمدید

شرکت صنعتی پایاپرس به منظور تولید تجهیزات صنعتی در صنایع برق،نفت ،گاز وپتروشیمی تاسیس گردیده

و با توجه به دانش فنی وامکانات سخت افزاری موجود خود به مجموعه ای پیشرو در  این عرصه در ایران و خاورمیانه

تبدیل شده است از آنجاکه الگوی مشتری مداری همواره سر لوحه مدیران این شرکت بوده لذا تمام سعی و اهتمام

اعضای این مجموعه بر تولیداتی بی عیب ونقص و مطابق بر اصول مهندسی می باشد.

شاهد این مدعا ضمانت دوساله تمامی محصولات شرکت پایا پرس است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^
پایا پرس
Supporter of Iran Industry Directory (Besi.co)